icon icon

Złóż zlecenie

Już wcześniej zarejestrowali Państwo kartę SIM? Tutaj można się zalogować w celu zarejestrowania dodatkowej karty SIM.

Chcą Państwo zarejestrować więcej kart SIM? Należy najpierw zarejestrować jedną kartę SIM, a później zalogować się, by dodać kolejne.

Informacje o karcie SIM

Preferowana data wysyłki

Odbiorca

Skopiuj adres e-mail osoby do kontaktu

Fakturę otrzymają Państwo wyłącznie drogą mailową.

Osoba do kontaktu

Skopiuj adres e-mail faktury

Automatyczna autoryzacja

Podając numer swojego rachunku bankowego IBAN, udzielają Państwo firmie Wireless Logic Benelux B.V. zgody na przesyłanie stałych poleceń zapłaty do Państwa banku celem obciążenia rachunku kwotą wynikającą z zapłaty kosztów abonamentu lub zakupu kart SIM, a także wyrażają Państwo zgodę na obciążenie rachunku przez bank kwotą zgodną z poleceniem zapłaty firmy Wireless Logic Benelux B.V. W przypadku zakwestionowania obciążenia można wystąpić o jego zwrot. W tym celu w ciągu ośmiu tygodni od daty obciążenia należy skontaktować się ze swoim bankiem. Informacji o warunkach udzieli Państwu bank.

Adres do faktury

Skopiuj do adresu dostawy

Adres dostawy

Podawanie fałszywych lub błędnych danych jest karalne.

Klikając opcję „wyślij zamówienie”, wyrażają Państwo zgodę na nasze Warunki Ogólne. Należy kliknąć tutaj, aby pobrać nasze Warunki Ogólne.
W celu wykonania umowy firma Wireless Logic Benelux B.V. będzie m.in. przetwarzać Państwa dane osobowe. Grupa odbiorców Państwa danych osobowych jest określana na postawie charakteru działań prowadzonych przez firmę Wireless Logic Benelux B.V. w ramach umowy. We wszystkich przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Firma Wireless Logic Benelux B.V. będzie przechowywać Państwa dane osobowe (wraz z niniejszą zgodą) przez możliwie najkrótszy okres według ustawowych zobowiązań dotyczących przechowywania danych. Na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych mają Państwo prawo do sprzeciwu, dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i usunięcia danych, a także do wycofania zgody i wniesienia skargi. Przesłanie niniejszego zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powyższymi zapisami.
icon

Copyright 2013 Wireless Logic Benelux B.V..Wszelkie prawa zastrzeżone.