icon icon

Plaats een order

Heeft u al eerder een simkaart geregistreerd? Log dan hier in om nog een simkaart te registreren.

Wilt u meerdere simkaarten registreren? Registreer de eerste simkaart en log daarna hier in om nog een simkaart te registreren.

SIM-kaart info

Gewenste verzend datum

Begunstigde

Kopieer van contactpersoon e-mailadres

U ontvangt enkel een factuur per e-mail.

Contactpersoon

Kopieer van factuur e-mailadres

Automatische machtiging

Middels het verstrekken van uw IBAN-bankrekeningnummer geeft u toestemming aan Wireless Logic Benelux B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van aanschaf- en/of abonnementskosten van SIMkaarten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Wireless Logic Benelux B.V.. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Factuur adres

Kopieer naar leveradres

Lever adres

Het verstrekken van valse en/of verkeerde gegevens is strafbaar.

Door op 'order verzenden' te klikken gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden.
Wireless Logic Benelux B.V. zal ter uitvoering van de overeenkomst -onder andere- uw persoonsgegevens verwerken. De kring van ontvangers van uw persoonsgegevens wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die Wireless Logic Benelux B.V. onder de overeenkomst zal verrichten. In alle gevallen geldt dat uw persoonsgegevens onder toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking worden verwerkt. Wireless Logic Benelux B.V. zal uw persoonsgegevens (waaronder deze instemming) zo kort bewaren als gegeven de wettelijke bewaarverplichtingen mogelijk is. U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op bezwaar, inzage, rectificatie, beperking, dataportabiliteit, wissing, intrekking van de toestemming en klachtrecht. Met de inzending van deze opdracht geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen hierboven staat vermeld.
icon

Copyright 2013 Wireless Logic Benelux B.V..Alle rechten voorbehouden.